Algemene voor­waarden

Algemene Voorwaarden

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die deelneemt aan een ClashRoom boeking. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om je wettelijke rechten te beïnvloeden. Het maken van een reservering en daarmee deelname aan ClashRooms kan alleen door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Dit geschiedt door in de reservering aan te vinken dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden van ClashRooms.

Reserveringen

Boekingen kunnen tot maximaal 96 uur voor de aanvang van de boeking nog verplaatst worden. Daarna zijn ze definitief. Het is mogelijk om voor meer personen bij te betalen na afloop, maar reeds voldane betalingen zijn definitief en kunnen niet worden teruggeboekt.

Zakelijke reserveringen

Boekingen door bedrijven dienen in beginsel vóór aanvang van de boeking voldaan te zijn via het online betaalsysteem of bankoverschrijving. In overleg kan worden afgesproken dat de betaling direct na afloop per PIN of creditcard wordt voldaan. Bedrijven die absoluut niet vooraf kunnen betalen, bijvoorbeeld door een strikte interne policy, mogen op rekening spelen tegen een meerprijs van € 30 administratiekosten per factuur.

Alcohol- en drugsgebruik

ClashRooms is niet geschikt om te spelen onder invloed van drugs of alcohol.  ClashRooms accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van ClashRooms wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal ten alle tijden worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

Veiligheid

Bij diefstal, het opzettelijk veroorzaken van schade of bij moedwillige vernieling doen wij direct aangifte bij de politie. Schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

Aansprakelijkheid

ClashRooms houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. In de ontvangstruimte staan afsluitbare lockers zodat de spelers veilig hun mobiele telefoons, tassen, jassen e.d. kunnen achterlaten.

Eigen risico

Deelname aan de spelactiviteiten geschiedt geheel op eigen risico. Eventueel lichamelijk letsel en/of materiële schade opgelopen tijdens een bezoek aan ClashRooms kan niet worden verhaald op het bedrijf.

Instructies

Instructies (tips en spelregels) worden uitgelegd bij binnenkomst. Instructies en aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven behoudt het personeel van ClashRooms  zich het recht voor om de betreffende deelnemer(s) uit het pand te verwijderen.

Schade en diefstal

ClashRooms behoudt het recht om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

Disclaimer

De website www.clashrooms.nl is eigendom van ClashRooms Nederland BV. Deze is met de grootst mogelijke zorg gecompileerd. ClahsRooms kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen, dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren, voordat u handelt o.b.v. de verstrekte informatie.

Kopieerrecht

Tenzij anders aangegeven is het kopieerrecht van www.clashrooms.nl eigendom van ClashRooms Nederland BV.  Het is verboden om enige inhoud, beeldmateriaal of diensten van de website te bewerken, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te verkopen of te publiceren.

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
ClashRooms is onderdeel van het bedrijf ClashRooms Nederland BV te Eindhoven. Wij slaan geen persoonsgegevens van u op anders dan de gegevens die nodig zijn voor een reservering.
Voor de pin transacties op de locatie van ClashRooms maakt ClashRooms Nederland BV gebruik van een betaalautomaat en ClashRooms Nederland BV voldoet aan de voorwaarden van PCI DSS en garandeert een veilige betaling en bescherming van de kaartgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.